algemene informatie

gewijzigd op 30-11-2021 22:23:42

    

WELKOM BESTE COLLEGA

 

contributies

reglementen

clubblad

nieuwsbrief

4DC juli 2021

redactie nov 2021

 

 

algemene vergadering

 schoolvakanties 2021 

feestdagen 2021

kadervergadering

 

vierdaagse

historie ssovn

stedenm.kamp

   

route clubhuis met/vanaf

auto station wedren

privacy ssovn

aanmelden en mutaties

 

overzicht personeelsverenigingen ns

ns-sociale eenheid

 

 

AED 2022

De AED-training is gepland op zaterdag

nader te bepalen

aanvang 11.00 uur in het clubhuis

 

info coronavirus 31-03-2020

PROTOCOL nov 2021

mien rondje ssovn 2021

reis door 75 jaar ssovn

mien en sint 2021

 

van de voorzitter december

 

 

Mededelingen Algemeen Bestuur

       

*Aanpassingen openingstijden clubhuis

N.a.v. de persconferentie van het Kabinet, vrijdagavond 26 november jl, delen wij met jullie dat wij als Hoofdbestuur de opgelegde maatregelen volgen. 

Op zaterdag 26 november heeft het HB de vervolgstap genomen om per:

28 nov. de sluitingstijd van ons clubhuis vast te stellen op: 17:00 uur.*

Na 17:00 uur is ons clubhuis voor alle activiteiten gesloten.

Het HB stelt dat er WEL activiteiten plaats kunnen vinden tussen 10.00 en 17:00 uur.

Indien afdelingen en commissies hier gebruik van willen maken, worden zij verzocht dit aan te melden bij de alg. secretaris Henk Willems.

Tevens onze tip: Wees dan wel alert op bemensing van de bardiensten

 

*Geplande (eindejaar) toernooien/bijeenkomsten kunnen doorgang vinden tot 16:45 uur. Het clubhuis moet om 17:00 uur leeg zijn.

*Ta.v. de KERSTKIEN en de Nieuwjaarsreceptie adviseren wij jullie regelmatig de site te raadplegen.  Indien mogelijk versturen wij een extra nieuwsbrief.

 

Natuurlijk blijven wij de ontwikkelingen wekelijks volgen en staan wij klaar om, waar nodig, actuele besluiten te nemen of maatregelen (positief) aan te passen. Dit laatste is iets waar wij vurig op hopen!

Het blijven nare en bizarre tijden waarin wij als HB onze verantwoordelijkheden nemen.

Nee, zeker geen leuke klus. Maar het HB staat ook in deze moeilijke tijden voor haar taken…

Wij rekenen en vertrouwen op jullie aller begrip en steun. Steun… juist nu de SSOVN!

Hopelijk blijven velen van jullie toch op de middagen ACTIEF, dit natuurlijk wel in overleg met jullie afdelingsbesturen. Graag tot ziens in ons clubhuis de Draaischijf… en blijf allen gezond!

 

*HB persoonlijk

Wij als hoofdbestuur willen ons gevoelens van betrokkenheid uitspreken naar iedereen die persoonlijk of in zijn/haar omgeving getroffen is door de effecten van het coronavirus.

Respect uiten wij aan alle mensen, waar ook in de maatschappij, die op een of andere wijze pal staan voor blijvende zorg, verzorging en aandacht… juist in deze bizarre omstandigheden cruciaal!

 

*FotoTime wordt MyAlbum

Op 10 maart, als gevolg van omstandigheden buiten onze controle, kreeg FotoTime een catastrofale storing. Deze storing heeft verlies van zowel de infrastructuur als de gegevens

tot gevolg gehad. Helaas heeft FotoTime door deze storing zijn activiteiten gestaakt.
Gelukkig heeft Wil Willems nog een aantal jaargangen opgeslagen.

Wij gaan deze foto's, gefaseerd, over brengen op MyAlbum.

 

*Mutatie Hoofdbestuur

Loek Janssen is vanaf 17 november 2021 toegevoegd aan het HB als stagiaire.

Wij wensen Loek succes en hopen op een blijvende functie binnen het HB 

 

*HB bestuurlijk

Ook wij als HB hanteren nog steeds de instructies van de overheid. Gelukkig komen wij weer geregeld fysiek bij elkaar om te vergaderen. Daarnaast moeten wij ook heel alert blijven op de ontwikkelingen rond de maatregelen die worden opgelegd… en die veranderen geregeld ook op korte termijn.

Onze communicatie proberen wij nu zo nauwkeurig mogelijk te verzorgen.

Het HB spreekt graag haar waardering uit aan de redactie en haar webmaster.

Men maakt achter de schermen veel werk om actuele informatie te verzorgen.

Maar ook aan het Clean-/onderhoudsteam… zij bewaken de hygiŽnische en technische staat van ons clubhuis! Dit natuurlijk met de hoogste persoonlijke veiligheid.

Maar ook waardering voor beide Penningmeesters, onze financieel adviseur en de FinanciŽle Commissie.

Onze Voorzitter spreekt zijn respect en waardering uit aan zijn HB-leden die ieder op zijn eigen wijze, achter de schermen, werk verzet en verantwoordelijkheid draagt!

Ook vernoemt hij de warme initiatieven die genomen zijn om binnen de afdelingen en commissies elkaar niet uit het oog te verliezen. Hartverwarmend!

 

*Voorbereidingen Algemene Jaar Vergadering 2022

De notulen van de AJV van 15 oktober 2021 staan inmiddels op deze site. (algemene vergadering)

De AJV is gepland op 25 april 2022. Afhankelijk van de besluitvorming van RIVM.

Wij vertrouwen op de tijdige voorbereiding door de afdelingen met haar leden en commissies.

Het HB bewaakt dat de afdelingen/commissies hiertoe voldoende tijd krijgen, juist met het oog op hun

eigen AJV-bijeenkomsten.

Hebben jullie vragen, graag vooraf insturen aan de algemeen secretaris: secretariaat@ssovn.nl

Dit helpt ons om voor gedegen antwoorden te zorgen.

 

OPROEP HOOFDBESTUUR

Kijkend naar ons zelf als hoofdbestuur moeten wij een appťl doen op "jongere" M/V leden die willen (gaan) deelnemen binnen het HB.
Dit om de toekomst van de SSOVN zeker te stellen.
Het belangrijkste is dat jij beschikt over een oprecht en betrokken verenigingshart!

Nu aanmelden als belangstellende geeft ruimte om als stagiaire mee te draaien.

Ben jij geÔnteresseerd, neem dan contact op met onze secretaris of een van de HB leden. 

Wij horen graag.

 

Nieuwe activiteiten zeer welkom!

Op de kadervergadering is met nadruk gedeeld om te kijken of er nieuwe activiteiten gestart kunnen worden.

Denk bijvoorbeeld aan: Darten, Klaverjassen, Bridge, Schaken/Dammen en Jokeren etc. etc. Heb jullie ideeŽn? Leg het voor aan het HB en zij kijken wat er mogelijk is om dit te faciliteren! Ook nieuwe leden zijn welkom! Alles mits conform de SSOVN regels. Aanmelden of meer informatie: Henk Willems (Alg. Secr.)

 

Denk aan opgaven i.r.t. (OC) ACTIVITEITEN!

Het blijft van belang je tijdig op te geven voor activiteiten.

Wij hanteren tot nader order aanmeldplicht en corona-check

 

Historie

De website is uitgebreid met het onderdeel “Historie SSOVN”.

De hyperlink staat boven aan op deze pagina informatie en bij de homepage van de redactie.

Deze gegevens zijn (nog) niet compleet.

Heeft u gegevens of aanvullingen die relevant zijn en op deze pagina thuis horen dan graag een mailtje naar redactie@ssovn.nl

De motivaties van de “Spiekers” zijn verwerkt (voor zo ver bekend) op de erelijst van de Raad van Elf.

 

Clubblad / Redactie.

Met ingang van 1 januari 2022 geven wij weer de gedrukte versie van Sein Lodewijk uit.

Graag jullie aandacht voor het tijdig aanleveren van kopij.

Schrijf eens een “artikeltje” over de activiteit die jij binnen de SSOVN doet. Het kan andere inspireren!

Maar denk ook aan posters i.r.t jullie toernooien en/of activiteiten.

Sein Lodewijk verschijnt nu 4 x per jaar.

De voorlopige planning van sluitingsdata kopij zijn: 1 januari - 1 april - 1 juli - 1 oktober 2022

Natuurlijk vinden jullie de meest actuele informatie op deze site.

 

De redactie verzend elke maand een nieuwsbrief, via email, om jullie attent te maken op komende activiteiten en actuele mededelingen. Helaas komen er nog steeds nieuwsbrieven retour omdat het e-mailadres niet bekend is of omdat de postbus vol zit.

Heb je de afgelopen maanden geen nieuwsbrief ontvangen en heb je hier wel belangstelling voor controleer dan of je e-mailadres nog correct is bij de ledenadministrateur of maak je postbus leeg.

Zoals elke mutatie moet ook wijziging van het emailadres via de ledenadministrateur (Henk Willems) doorgegeven worden. Achter de bar in het clubhuis zijn mutatieformulieren aanwezig, ook op www.ssovn.nl vindt je de mutatieformulieren. 

Met nadruk wordt er op gewezen dat deze adressen en andere gegevens niet aan derden beschikbaar gesteld worden.

 

Ledenadministratie

I.v.m. een correcte afhandeling t.a.v. aanmeldingen en mutaties (adreswijzigingen, wijzigen lidmaatschap afdelingen, etc)  dient u gebruik te maken van de standaard lijsten hiervoor bestemd.

Deze lijsten zijn te verkrijgen aan de bar in het clubhuis en op de website van SSOVN.

U wordt verzocht om de aanmeldingen/mutaties te sturen aan de ledenadministrateur zodat hij zorg kan dragen voor een juiste afhandeling.  

         

NA GEDANE ARBEID IS HET GOED ONTSPANNEN IN ONS CLUBHUIS DE DRAAISCHIJF Nm1

 

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent deze website dan kunt u contact opnemen met onze webmaster ...

redactie@ssovn.nl