algemene informatie

gewijzigd op 21-05-2022 20:36:44

    

WELKOM BESTE COLLEGA

 

contributies

reglementen

clubblad

nieuwsbrief

4DC mei 2022

redactie 22 mei 2022

 

 

algemene vergadering

 schoolvakanties 2022 

feestdagen 2022

kadervergadering

 

vierdaagse

historie ssovn

stedenm.kamp

   

route clubhuis met/vanaf

auto station wedren

privacy ssovn

aanmelden en mutaties

 

overzicht personeelsverenigingen ns

ns-sociale eenheid

 

 

AED 2022

De AED-training is gepland op zaterdag

nader te bepalen

aanvang 11.00 uur in het clubhuis

 

mien rondje ssovn 2021

reis door 75 jaar ssovn

 

van de voorzitter jan/maart

 

 

Mededelingen Algemeen Bestuur

       

*Aanpassingen openingstijden clubhuis

N.a.v. de persconferentie van het Kabinet, dinsdagavond 15 februari jl, delen wij met jullie dat het clubhuis vanaf vrijdag 18 februari weer geopend is voor alle afdelings en ontspanningsactiviteiten.

 

*HB persoonlijk

Graag willen wij aan onze leden onze dank uitspreken voor het correct volgen van het coronabeleid en de geldende regels. Wij hebben jullie betrokkenheid in deze als zeer

verantwoord en respectvol ervaren. Bedankt!

 

*Mutatie Hoofdbestuur

Loek Janssen is vanaf 25april 2022 toegevoegd aan het HB, de functie wordt nog nader bepaald.

Wij wensen Loek succes.

Ria van Beek heeft zich aangemeld voor het HB en gaat voorlopig "meelopen" als stagiaire. 

 

*Michel Wegerif, erelid SSOVN

Klik hier voor de motivatie

 

*Algemene Jaar Vergadering 2022

De notulen van de AJV van 25 april staan inmiddels op deze site. (algemene vergadering)

Klik hier voor de notulen

 

OPROEP HOOFDBESTUUR

Kijkend naar ons zelf als hoofdbestuur moeten wij een appél doen op "jongere" M/V leden die willen (gaan) deelnemen binnen het HB.
Dit om de toekomst van de SSOVN zeker te stellen.
Het belangrijkste is dat jij beschikt over een oprecht en betrokken verenigingshart!

Nu aanmelden als belangstellende geeft ruimte om als stagiaire mee te draaien.

Ben jij geďnteresseerd, neem dan contact op met onze secretaris of een van de HB leden. 

Wij horen graag.

 

Nieuwe activiteiten zeer welkom!

Op de kadervergadering is met nadruk gedeeld om te kijken of er nieuwe activiteiten gestart kunnen worden.

Denk bijvoorbeeld aan: Darten, Klaverjassen, Bridge, Schaken/Dammen en Jokeren etc. etc. Heb jullie ideeën? Leg het voor aan het HB en zij kijken wat er mogelijk is om dit te faciliteren! Ook nieuwe leden zijn welkom! Alles mits conform de SSOVN regels. Aanmelden of meer informatie: Henk Willems (Alg. Secr.)

 

Denk aan opgaven i.r.t. (OC) ACTIVITEITEN!

Het blijft van belang je tijdig op te geven voor activiteiten.

Dit om annulering van de activiteit te voorkomen.

 

Historie

De website is uitgebreid met het onderdeel “Historie SSOVN”.

De hyperlink staat boven aan op deze pagina informatie en bij de homepage van de redactie.

Deze gegevens zijn (nog) niet compleet.

Heeft u gegevens of aanvullingen die relevant zijn en op deze pagina thuis horen dan graag een mailtje naar redactie@ssovn.nl

De motivaties van de “Spiekers” zijn verwerkt (voor zo ver bekend) op de erelijst van de Raad van Elf.

 

Clubblad / Redactie.

Schrijf eens een “artikeltje” over de activiteit die jij binnen de SSOVN doet. Het kan andere inspireren!

Maar denk ook aan posters i.r.t jullie toernooien en/of activiteiten.

Sein Lodewijk verschijnt nu 2 x per jaar. ± ˝ januari ± ˝ augustus,

de sluitingsdata voor inleveren kopij is op de 1e van de betreffende maand.

Natuurlijk vinden jullie de meest actuele informatie op deze site.

 

De redactie verzend elke maand een nieuwsbrief, via email, om jullie attent te maken op komende activiteiten en actuele mededelingen. Helaas komen er nog steeds nieuwsbrieven retour omdat het e-mailadres niet bekend is of omdat de postbus vol zit.

Heb je de afgelopen maanden geen nieuwsbrief ontvangen en heb je hier wel belangstelling voor controleer dan of je e-mailadres nog correct is bij de ledenadministrateur of maak je postbus leeg.

Zoals elke mutatie moet ook wijziging van het emailadres via de ledenadministrateur (Henk Willems) doorgegeven worden. Achter de bar in het clubhuis zijn mutatieformulieren aanwezig, ook op www.ssovn.nl vindt je de mutatieformulieren. 

Met nadruk wordt er op gewezen dat deze adressen en andere gegevens niet aan derden beschikbaar gesteld worden.

 

Ledenadministratie

I.v.m. een correcte afhandeling t.a.v. aanmeldingen en mutaties (adreswijzigingen, wijzigen lidmaatschap afdelingen, etc)  dient u gebruik te maken van de standaard lijsten hiervoor bestemd.

Deze lijsten zijn te verkrijgen aan de bar in het clubhuis en op de website van SSOVN.

U wordt verzocht om de aanmeldingen/mutaties te sturen aan de ledenadministrateur zodat hij zorg kan dragen voor een juiste afhandeling.  

         

NA GEDANE ARBEID IS HET GOED ONTSPANNEN IN ONS CLUBHUIS DE DRAAISCHIJF Nm1

 

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent deze website dan kunt u contact opnemen met onze webmaster ...

redactie@ssovn.nl