algemene informatie

gewijzigd op 18-07-2021 14:28:08

    

WELKOM BESTE COLLEGA

 

contributies

reglementen

clubblad

nieuwsbrief

4DC juli 2021

redactie juni 2021

 

 

algemene vergadering

 schoolvakanties 2021 

feestdagen 2021

kadervergadering

 

vierdaagse

historie ssovn

stedenm.kamp

   

route clubhuis met/vanaf

auto station wedren

privacy ssovn

aanmelden en mutaties

 

overzicht personeelsverenigingen ns

ns-sociale eenheid

 

 

AED 2021

Het HB beoogd i.s.m. Risk Organisatie in het

3e kwartaal 2021 een herinstructie te verzorgen

 

info coronavirus 31-03-2020

PROTOCOL juni 2021

 

mien rondje ssovn 2021 (pdf)

reis door 75 jaar ssovn (pdf)

 

van de voorzitter december (pdf)

 

 

Mededelingen Algemeen Bestuur        

Mutatie Hoofdbestuur:

Rob van Maasakker heeft helaas zijn hoofdbestuursfunctie als secretaris neer moeten leggen.

Het is voor hem geen eenvoudig besluit geweest. Echter heeft hij dit besluit om voor hem moverende redenen moeten nemen.

Wij als hoofdbestuur respecteren dit besluit. Wij spreken onze dank en grote erkentelijkheid

uit aan Rob voor de inzet over de afgelopen jaren en wensen hem en zijn gezin het allerbeste.

Door dit besluit van Rob ontstond er een hectische situatie binnen ons Hoofdbestuur met het

oog op de reguliere voortgang van onze vereniging. 

Het HB bleef met slechts vijf leden actief.

 

Hoe nu verder?

Met de hoogste prioriteit stond de functie van algemeen secretaris open.

Na enig rondvragen mogen wij ons als HB en zeker als OMNI, verheugen op het warme

SSOVN hart van Henk Willems.

Henk heeft aangegeven om voor onbepaalde tijd als waarnemend algemeen secretaris

te willen functioneren! Het hoofdbestuur heeft deze handreiking van Henk unaniem en

met oprechte dank omarmd.

Dit conform Artikel 25.1 van het Huishoudelijk Reglement.

De toetsing en eindverantwoording volgt, conform Statuten, op de eerst komende AJV.

Henk brengt heel, heel veel ervaring en kennis mee. Immers heeft hij al jaren diverse functies binnen het hoofdbestuur vervuld. Waaronder: het secretariaat, voorzitterschap en een keur aan commissies.

De meest actuele zijn : de Redactie en onze 4Daagse cie.

Wij wensen Henk heel veel plezier en succes!

Henk is vanaf nu bereikbaar voor secretariŽle zaken per email: secretariaat@ssovn.nl 

 

De AJV van 11 november is tot nader order uitgesteld

Besluiten i.v.m. Corona november 2020

*Persoonlijk

Wij als hoofdbestuur willen ons gevoelens van betrokkenheid uitspreken naar iedereen die persoonlijk of in zijn/haar omgeving getroffen is door de effecten van het coronavirus.

Respect uiten wij aan alle mensen, waar ook in de maatschappij, die op een of andere wijze

pal staan voor blijvende zorg, verzorging en aandacht…

juist in deze bizarre omstandigheden cruciaal!

 

*Hoofd bestuurlijk

Ook wij als HB hanteren de instructies van de overheid. Wij komen dus niet fysiek bij elkaar om te vergaderen. Gelukkig kunnen wij elkaar bellen, mailen en Wapp’n.

Niet altijd even ideaal… maar ieders inspanning is groot. Daarnaast moeten wij ook heel alert blijven op de ontwikkelingen rond de maatregelen die worden opgelegd… en die veranderen soms binnen enkele uren.

Onze communicatie proberen wij nu zo nauwkeurig mogelijk te verzorgen.

Het HB spreekt graag haar waardering uit aan de redactie en haar webmaster.

Men maakt achter de schermen veel werk om actuele informatie te verzorgen.

Maar ook aan het Clean-/onderhoudsteam… zij bewaken de hygiŽnische en technische staat van ons clubhuis! Dit natuurlijk met de hoogste persoonlijke veiligheid.

Onze Voorzitter spreekt zijn respect en waardering uit aan zijn HB-leden die ieder op zijn eigen wijze, achter de schermen, werk verzet en verantwoordelijkheid draagt! Ook vernoemt hij de warme initiatieven om binnen de afdelingen en commissies elkaar niet uit het oog te verliezen. Hartverwarmend!

 

*Edities 2020 van Sein Lodewijk

Het HB en de redactie hebben in goed overleg gekozen om de gedrukte edities van Sein Lodewijk

te laten vervallen. In deze periode maken wij optimaal gebruik van onze Nieuwsbrieven en de site.

 

*Voorbereidingen Algemene Jaar Vergadering 2020

De AJV wordt uitgesteld tot najaar 2021. Afhankelijk van de besluitvorming van RIVM.

Wij vertrouwen op de tijdige voorbereiding door de afdelingen met haar leden en commissies.

Het HB bewaakt dat de afdelingen / commissies hiertoe voldoende tijd krijgen, juist met het oog op hun eigen AJV-bijeenkomsten.

Hebben jullie vragen, graag vooraf insturen aan de algemeen secretaris: secretariaat@ssovn.nl

Dit helpt ons om voor gedegen antwoorden te zorgen. De agenda staat op onze site.

 

*Planning inzet vrijwilligers BHC 2021 bij het moment van een mogelijke herstart

Vooruit kijkend: Op het moment dat wij mogen en kunnen herstarten zal de BHC haar vrijwilligersdiensten moeten checken.

Mogelijk kan de huidige planning niet uitgevoerd worden omdat een aantal van hen in een risicogroep zit.

Wij respecteren hun besluit!

Waar nodig doen wij een beroep op iedereen die iets kan en wilt betekenen. 

Dit geldt dan voor alle AFDELINGEN- en COMMISSIES ACTIVITEITEN.

 

OPROEP HOOFDBESTUUR

Beste leden.
Nu begin 2020 start alweer het derde decennia van deze eeuw...
De toekomst ligt voor ons.
Kijkend naar ons zelf als hoofdbestuur moeten wij een appťl doen op "jongere" M/V leden die willen (gaan) deelnemen binnen het HB.
Dit om de toekomst van de SSOVN zeker te stellen.
Het belangrijkste is dat jij beschikt over een oprecht en betrokken verenigingshart!

Nu aanmelden als belangstellende geeft ruimte om als stagiaire mee te draaien.

Ben jij geÔnteresseerd, neem dan contact op met onze secretaris of een van de HB leden. 

Wij horen graag.

 

Nieuwe activiteiten zeer welkom!

Op de kadervergadering is met nadruk gedeeld om te kijken of er nieuwe activiteiten gestart kunnen worden.

Denk bijvoorbeeld aan: Darten, Klaverjassen, Bridge, Schaken/Dammen en Jokeren etc. etc. Heb jullie ideeŽn? Leg het voor aan het HB en zij kijken wat er mogelijk is om dit te faciliteren! Ook nieuwe leden zijn welkom! Alles mits conform de SSOVN regels. Aanmelden of meer informatie: Leon Hendriks (2e Vz) en Rob van Maasakker (Alg. Secr.)

 

Denk aan opgaven i.r.t. (OC) ACTIVITEITEN!

Het blijft van belang je tijdig op te geven voor activiteiten.

 

Historie

De website is uitgebreid met het onderdeel “Historie SSOVN”.

De hyperlink staat boven aan op deze pagina informatie en bij de homepage van de redactie.

Deze gegevens zijn (nog) niet compleet.

Heeft u gegevens of aanvullingen die relevant zijn en op deze pagina thuis horen dan graag een mailtje naar redactie@ssovn.nl

De motivaties van de “Spiekers” zijn verwerkt (voor zo ver bekend) op de erelijst van de Raad van Elf.

 

Clubblad / Redactie.

Tot nader order vervalt de gedrukte versie en geven wij Nieuwsbrieven uit.

Graag jullie aandacht voor het tijdig aanleveren van kopij.

Schrijf eens een “artikeltje” over de activiteit die jij binnen de SSOVN doet. Het kan andere inspireren!

Maar denk ook aan posters i.r.t jullie toernooien en/of activiteiten.

Sein Lodewijk verschijnt nu 4 x per jaar.

De voorlopige planning van sluitingsdata kopij zijn: 1 januari - 1 april - 1 juli - 1 oktober 2021

Natuurlijk vinden jullie de meest actuele informatie op deze site.

 

De redactie verzend elke maand een nieuwsbrief, via email, om jullie attent te maken op komende activiteiten en actuele mededelingen. Helaas komen er nog steeds nieuwsbrieven retour omdat het e-mailadres niet bekend is of omdat de postbus vol zit.

Heb je de afgelopen maanden geen nieuwsbrief ontvangen en heb je hier wel belangstelling voor controleer dan of je e-mailadres nog correct is bij de ledenadministrateur of maak je postbus leeg.

Zoals elke mutatie moet ook wijziging van het emailadres via de ledenadministrateur Rob van Maasakker doorgegeven worden. Achter de bar in het clubhuis zijn mutatieformulieren aanwezig, ook op www.ssovn.nl vindt je de mutatieformulieren. 

Met nadruk wordt er op gewezen dat deze adressen niet aan derden beschikbaar gesteld worden.

 

Ledenadministratie

I.v.m. een correcte afhandeling t.a.v. aanmeldingen en mutaties (adreswijzigingen, wijzigen lidmaatschap afdelingen, etc)  dient u gebruik te maken van de standaard lijsten hiervoor bestemd.

Deze lijsten zijn te verkrijgen aan de bar in het clubhuis en op de website van SSOVN.

U wordt verzocht om de aanmeldingen/mutaties te sturen aan de ledenadministrateur zodat hij zorg kan dragen voor een juiste afhandeling.  

         

NA GEDANE ARBEID IS HET GOED ONTSPANNEN IN ONS CLUBHUIS DE DRAAISCHIJF Nm1

 

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent deze website dan kunt u contact opnemen met onze webmaster ...

redactie@ssovn.nl