algemene informatie

gewijzigd op 11-07-2024 22:28:25

    

 

WELKOM BESTE COLLEGA

 

contributies

nieuwsbrief

4DC juli 2024

redactie juli 2024

 

reglementen

 

algemene vergadering

 schoolvakanties 2024

feestdagen 2024

kadervergadering

 

vierdaagse

historie ssovn

stedenm.kamp

   

route clubhuis met/vanaf

auto station wedren

privacy ssovn

aanmelden en mutaties

 

 

AED 2024

geslaagden proficiat

 

 

van de voorzitter januari 2023

 

 

Mededelingen Algemeen Bestuur    

 

Onderdoorgang Graafse viaduct veiliger.

De nissen onder het viaduct zijn afgesloten.

Hierdoor is de route naar ons clubhuis stukken veiliger en schoner geworden

Aandacht, via Toezicht, blijft gehandhaafd.

 

LET OP!!!! BEREIKBAARHEID CLUBHUIS VANAF FEBRUARI 2024.

I.v.m. uitgebreide werkzaamheden op het station, emplacement en rondom ons clubhuis kan er hinder zijn voor de bereikbaarheid van ons clubhuis.

Ook het parkeren zal zeer beperkt mogelijk zijn.

Ook de bereikbaarheid "binnendoor" vanaf het station is afgesloten.

ONZE TIP; kom zo mogelijk met de fiets of het OV (bushalte op 5 minuten loopafstand) naar het clubhuis.

VOLG ALTIJD DE AANWIJZIGINGEN !!!!

 

TOEKOMST…

Zoals eerder gememoreerd gaat het redelijk tot goed met onze vereniging.

Wij mogen ons verheugen in een warme belangstelling en weer een gestage groei.

Na Corona zijn wij ook met de BHC voor NS weer meer in beeld.

Natuurlijk spelen alle vrijwilligers hierbij een cruciale rol om samen de OMNI gezond en levendig te houden!

En dit is zich ook in zeer positieve zin aan het ontwikkelen!

 

Mooi is de ontwikkeling binnen de gehele OMNI met “jongere vrijwilligers”… die zich meer en meer inzetten.

Maar ook de leden die spontaan en/of met hand en spandiensten de club ondersteunen zijn van grootse waarden! Dank!!!

 

Wat minder leuk is onze zorg en verantwoordelijkheid over de financiŽle gezondheid van de OMNI.

Hiertoe moeten wij als HB soms stappen nemen. Echt niet leuk, maar een must!

Gelukkig bemerken wij meer en meer dat men dit ook inziet.

En natuurlijk blijft ons sociale, empathische en eigen karakter hoog in het vaandel staan!

 

Vooralsnog mogen wij tot zeer zeker het eind van dit decennia van onze faciliteiten genieten!

100%... Tja wat is 100% in het leven, maar redelijker wijs mogen wij ons hieraan vasthouden.

 

Meer aandacht vraagt wel de samenstelling van onze besturen.

Zowel binnen het HB, de afdelingen als ook bij de Commissies.

Er is (komt) op korte termijn echt dringende behoefte aan vrijwilligers die zich hiertoe willen inzetten!

Liefst met enige ICT en bestuurlijke ervaring.

Heb je die nog niet dan helpen onze stage  periodes zeer zeker.

En weet! Na de stage hoef jij pas een beslissing te nemen.

 

Belangstelling?... neem vrijblijvend contact met;

Henk Willems (secretariaat@ssovn.nl) of met een van de andere bestuursleden.

 

Nieuwe activiteiten zeer welkom!

Op de kadervergadering is met nadruk gedeeld om te kijken of er nieuwe activiteiten gestart kunnen worden.

Denk bijvoorbeeld aan: Darten, Klaverjassen, Bridge, Schaken/Dammen en Jokeren etc. etc. Heb jullie ideeŽn? Leg het voor aan het HB en zij kijken wat er mogelijk is om dit te faciliteren! Ook nieuwe leden zijn welkom! Alles mits conform de SSOVN regels. Aanmelden of meer informatie: Henk Willems (Alg. Secr.)

 

Denk aan opgaven i.r.t. (OC) ACTIVITEITEN!

Het blijft van belang je tijdig op te geven voor activiteiten.

Dit om annulering van de activiteit te voorkomen.

 

Historie

De website is uitgebreid met het onderdeel “Historie SSOVN”.

De hyperlink staat boven aan op deze pagina informatie en bij de homepage van de redactie.

Deze gegevens zijn (nog) niet compleet.

Heeft u gegevens of aanvullingen die relevant zijn en op deze pagina thuis horen dan graag een mailtje naar redactie@ssovn.nl

De motivaties van de “Spiekers” zijn verwerkt (voor zo ver bekend) op de erelijst van de Raad van Elf.

 

Clubblad / Redactie.

Het laatste clubblad is uitgegeven januari 2024, vanaf dan wordt het nieuws verzorgd door de maandelijkse nieuwsbrieven.

Natuurlijk vinden jullie de meest actuele informatie op deze site.

De redactie verzend elke maand een nieuwsbrief, via email, om jullie attent te maken op komende activiteiten en actuele mededelingen. Helaas komen er nog steeds nieuwsbrieven retour omdat het e-mailadres niet bekend is of omdat de postbus vol zit.

Heb je de afgelopen maanden geen nieuwsbrief ontvangen en heb je hier wel belangstelling voor controleer dan of je e-mailadres nog correct is bij de ledenadministrateur of maak je postbus leeg.

Zoals elke mutatie moet ook wijziging van het email adres via de ledenadministrateur (Henk Willems) doorgegeven worden. Achter de bar in het clubhuis zijn mutatieformulieren aanwezig, ook op www.ssovn.nl vindt je de mutatieformulieren. 

Met nadruk wordt er op gewezen dat deze adressen en andere gegevens niet aan derden beschikbaar gesteld worden.

 

Ledenadministratie

I.v.m. een correcte afhandeling t.a.v. aanmeldingen en mutaties (adreswijzigingen, wijzigen lidmaatschap afdelingen, etc)  dient u gebruik te maken van de standaard lijsten hiervoor bestemd.

Deze lijsten zijn te verkrijgen aan de bar in het clubhuis en op de website van SSOVN.

U wordt verzocht om de aanmeldingen/mutaties te sturen aan de ledenadministrateur zodat hij zorg kan dragen voor een juiste afhandeling.  

         

NA GEDANE ARBEID IS HET GOED ONTSPANNEN IN ONS CLUBHUIS DE DRAAISCHIJF Nm1

 

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent deze website dan kunt u contact opnemen met onze webmaster ...

redactie@ssovn.nl