algemene informatie

gewijzigd op 01-10-2022 11:59:22

    

ROUWKAART VAN WIM JANSEN

 

Paling bestellen (2e ronde) tot uiterlijk dinsdag 4 oktober 14.00h

dan worden de lijsten opgehaald.

 

WELKOM BESTE COLLEGA

 

contributies

reglementen

clubblad

nieuwsbrief

4DC augustus 2022

redactie oktober 2022

 

 

algemene vergadering

 schoolvakanties 2022 

feestdagen 2022

kadervergadering

 

vierdaagse

historie ssovn

stedenm.kamp

   

route clubhuis met/vanaf

auto station wedren

privacy ssovn

aanmelden en mutaties

 

overzicht personeelsverenigingen ns

ns-sociale eenheid

 

 

AED 2023

De AED-training is gepland op zaterdag

nader te bepalen

aanvang 11.00 uur in het clubhuis

 

 

van de voorzitter augustus

 

 

Mededelingen Algemeen Bestuur

       

 

Naast de reguliere programmering van de afdelingen en commissies heeft het HB ook haar taken i.r.t.

alles in en om ons clubhuis De Draaischijf en de Overkant.

 

AIRCO

Een van de uitdagende projecten is/was de AIRCO.

Nu is de airco vooralsnog hersteld. Maar het gehele klimaatgebeuren binnen het clubhuis vraagt blijvende aandacht. Het HB is hiermee doende.

 

VERLICHTING

Hier hebben wij twee projecten onder de aandacht.

Het is in donkere tijd matig verlicht aan de voorzijde van ons clubhuis. Mede door de bomen, die fors zijn gegroeid, is het effect van de huidige emplacement lichtmasten zeer beperkt. 

Met hoogste prioriteit hebben wij de zeer slechte verlichting van de toegangsweg (Tollensstraat onder de Graafseweg) bij ProRail voorgelegd. Wij hopen dat voor de herfst een en ander geregeld is.

 

TOEKOMST…

Zoals eerder gememoreerd gaat het redelijk tot goed met onze vereniging.

Wij mogen ons verheugen in een warme belangstelling en weer een gestage groei.

Na Corona zijn wij ook met de BHC voor NS weer meer in beeld.

Natuurlijk spelen alle vrijwilligers hierbij een cruciale rol om samen de OMNI gezond en levendig te houden!

En dit is zich ook in zeer positieve zin aan het ontwikkelen!

 

Mooi is de ontwikkeling binnen de gehele OMNI met “jongere vrijwilligers”… die zich meer en meer inzetten.

Maar ook de leden die spontaan en/of met hand en spandiensten de club ondersteunen zijn van grootse waarden! Dank!!!

 

Wat minder leuk is onze zorg en verantwoordelijkheid over de financiŽle gezondheid van de OMNI.

Hiertoe moeten wij als HB soms stappen nemen. Echt niet leuk, maar een must!

Gelukkig bemerken wij meer en meer dat men dit ook inziet.

En natuurlijk blijft ons sociale, empathische en eigen karakter hoog in het vaandel staan!

 

Vooralsnog mogen wij tot zeer zeker het eind van dit decennia van onze faciliteiten genieten!

100%... Tja wat is 100% in het leven, maar redelijker wijs mogen wij ons hieraan vasthouden.

 

Meer aandacht vraagt wel de samenstelling van onze besturen.

Zowel binnen het HB, de afdelingen als ook bij de Commissies.

Er is (komt) op korte termijn echt dringende behoefte aan vrijwilligers die zich hiertoe willen inzetten!

Liefst met enige ICT en bestuurlijke ervaring.

Heb je die nog niet dan helpen onze stage  periodes zeer zeker.

En weet! Na de stage hoef jij pas een beslissing te nemen.

 

Belangstelling?... neem vrijblijvend contact met;

Henk Willems (secretariaat@ssovn.nl) of met een van de andere bestuursleden.

 

PALINGVERKOOP

Op de vrijdagen 30 september en 7 oktober vindt er weer palingverkoop plaats in het clubhuis.

De intekenlijsten worden t.z.t. opgehangen.

 

Xylitol: een gevaar voor hond en kat.

Onlangs is de 6 maanden oude pup van mijn dochter overleden aan het eten van kauwgum, op straat.

Zelfs de inspanningen van de dierenkliniek in Arnhem mochten niet meer baten.

Ook de 18 maanden oude hond van een goede kennis is overleden, aan het eten van peperkoek.

Voor mensen is xylitol een populaire suikervervanger of lightproducten.

Het menselijk lichaam gaat goed om met xylitol en ondervindt er zelfs voordelen van. Het is goed voor ons gebit, bevat weinig calorieŽn en vereist nauwelijks insuline bij de opname in het lichaam, waardoor ook geschikt is voor diabetici.

Veel suikervrije producten bevatten xylitol en van steeds meer voedingsmiddelen verschijnt er een suikervrije versie.

Xylitol is voor honden en katten echter zeer gevaarlijk. Zelfs bij inname van kleine hoeveelheden kunnen ernstige gezondheidsproblemen ontstaan. Een reŽel gevaar met de opkomst van lightproducten.

Vreemd genoeg zijn de voordelen van xylitol voor mensen nou juist precies wat het gevaar is van deze voedingsstof voor honden en katten. Geef dit bericht door aan uw naasten. Voor meer info ga naar:

https://dogzine.nl/nl/nieuwsartikelen.xylitol-een-gevaar-voor-de-hond

Wees voorzichtig en alert op uw hond en/of kat maar sluit ze niet op in een “glazen kastje”,

daar schiet uw dier niets mee op.

Henk Willems

 

Nieuwe activiteiten zeer welkom!

Op de kadervergadering is met nadruk gedeeld om te kijken of er nieuwe activiteiten gestart kunnen worden.

Denk bijvoorbeeld aan: Darten, Klaverjassen, Bridge, Schaken/Dammen en Jokeren etc. etc. Heb jullie ideeŽn? Leg het voor aan het HB en zij kijken wat er mogelijk is om dit te faciliteren! Ook nieuwe leden zijn welkom! Alles mits conform de SSOVN regels. Aanmelden of meer informatie: Henk Willems (Alg. Secr.)

 

Denk aan opgaven i.r.t. (OC) ACTIVITEITEN!

Het blijft van belang je tijdig op te geven voor activiteiten.

Dit om annulering van de activiteit te voorkomen.

 

Historie

De website is uitgebreid met het onderdeel “Historie SSOVN”.

De hyperlink staat boven aan op deze pagina informatie en bij de homepage van de redactie.

Deze gegevens zijn (nog) niet compleet.

Heeft u gegevens of aanvullingen die relevant zijn en op deze pagina thuis horen dan graag een mailtje naar redactie@ssovn.nl

De motivaties van de “Spiekers” zijn verwerkt (voor zo ver bekend) op de erelijst van de Raad van Elf.

 

Clubblad / Redactie.

Schrijf eens een “artikeltje” over de activiteit die jij binnen de SSOVN doet. Het kan andere inspireren!

Maar denk ook aan posters i.r.t jullie toernooien en/of activiteiten.

Sein Lodewijk verschijnt nu 2 x per jaar. Ī Ĺ januari Ī Ĺ augustus,

de sluitingsdata voor inleveren kopij is op de 1e van de betreffende maand.

Natuurlijk vinden jullie de meest actuele informatie op deze site.

 

De redactie verzend elke maand een nieuwsbrief, via email, om jullie attent te maken op komende activiteiten en actuele mededelingen. Helaas komen er nog steeds nieuwsbrieven retour omdat het e-mailadres niet bekend is of omdat de postbus vol zit.

Heb je de afgelopen maanden geen nieuwsbrief ontvangen en heb je hier wel belangstelling voor controleer dan of je e-mailadres nog correct is bij de ledenadministrateur of maak je postbus leeg.

Zoals elke mutatie moet ook wijziging van het emailadres via de ledenadministrateur (Henk Willems) doorgegeven worden. Achter de bar in het clubhuis zijn mutatieformulieren aanwezig, ook op www.ssovn.nl vindt je de mutatieformulieren. 

Met nadruk wordt er op gewezen dat deze adressen en andere gegevens niet aan derden beschikbaar gesteld worden.

 

Ledenadministratie

I.v.m. een correcte afhandeling t.a.v. aanmeldingen en mutaties (adreswijzigingen, wijzigen lidmaatschap afdelingen, etc)  dient u gebruik te maken van de standaard lijsten hiervoor bestemd.

Deze lijsten zijn te verkrijgen aan de bar in het clubhuis en op de website van SSOVN.

U wordt verzocht om de aanmeldingen/mutaties te sturen aan de ledenadministrateur zodat hij zorg kan dragen voor een juiste afhandeling.  

         

NA GEDANE ARBEID IS HET GOED ONTSPANNEN IN ONS CLUBHUIS DE DRAAISCHIJF Nm1

 

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent deze website dan kunt u contact opnemen met onze webmaster ...

redactie@ssovn.nl