algemene informatie

gewijzigd op 02-07-2019 23:31:02

    

WELKOM BESTE COLLEGA

 

contributies

reglementen

clubblad

nieuwsbrieven

4DC  SSOVN

 

algemene vergadering

 schoolvakanties 2019

  feestdagen 2019

kadervergadering

 

vierdaagse

HISTORIE SSOVN

stedenm.kamp

   

route clubhuis met/vanaf

auto station wedren

privacy ssovn

aanmelden en mutaties

 

overzicht personeelsverenigingen ns

ns-sociale eenheid

 

 

AED 2019

 

van de voorzitter (pdf)

 

mededelingen (pdf)

 

 

Mededelingen Algemeen Bestuur        

 

Aanmelden voor activiteiten is echt van belang!

Wij vragen aandacht voor het tijdig aanmelden voor een activiteit.

Geregeld komen er, vaak van een kleine groep trouwe deelnemers, tijdig aanmeldingen binnen voor deelnamen. Denk dan aan de Familie/BBQ dag, de stadsspeurtocht en zelfs de kinderactiviteiten zoals Paaseieren zoeken en Sinterklaasmiddag!

Het tijdig aanmelden is van cruciaal belang voor de organisatie. Denk hierbij aan de inkoop, inhuur en bijv. het bespreken van een locatie.

Maar ook alle energie en tijd die onze vrijwilligers in een activiteit steken verdient meer waardering.

Opmerkelijk! al enige tijd blijkt dat, indien de organisatie er “achteraan gaat”, er toch meer deelnemers zijn.

Maar dat is de omgekeerde wereld en zeer belastend en tijdrovend voor onze vrijwilligers. En bovenal jammer voor hen die zich wel trouw en tijdig aanmelden!

Zo hebben wij de familie-BBQ dag moeten annuleren. De Ontspannings Commissie (OC) had al weken vooraf een pracht fiets-/puzzeltocht uitgezet, een rust locatie besproken en de inkoop voor de BBQ geregeld.

Gelet op de beperkte aanmeldingen heeft de OC haar besluit genomen. Hierdoor zijn extreme onkosten voorkomen… Maar onverlet blijft het voor onze vaste deelnemers en de OC een grote teleurstelling!

Dus beste mensen, hebben jullie zin in zo’n activiteit, meld jullie dan tijdig aan! Voorkom teleurstelling bij jullie zelf en bij de kinderen…

Onze tip! Stel het niet uit, maar meld je/jullie direct aan. In ons clubblad en op de site vinden jullie alle informatie over komende activiteiten.

 

Algemene Jaarvergadering woensdag 17 april 2019

Het hoofdbestuur heeft haar taken als volgt verdeeld.

Voorzitter: Michel Wegerif

Secretaris: Rob van Maasakker

Penningmeester: Jan van Kampen

2e voorzitter: Leon Hendriks

2e secretaris: Wim Jansen

2e Penningmeester: Hans Vermeulen

Commissaris: Rienus Leerentveld

 

Stedenmeerkamp Zuid 2019 te Eindhoven...

Voor ons team weer succesvol verlopen!

Deze Stedenmeerkamp Zuid is succesvol verlopen voor alle deelnemers.

In hun sport heeft men op eigen niveau kunnen presteren en dit in een heel plezierige omgeving.

Onze collega’s van SSOV Eindhoven waren perfecte gastheren/vrouwen.

Samen met de Stedenmeerkamp Commissie was het een top organisatie!

En ja…Wij als SSOVN hebben een zeer eervolle 2e plaats binnen te slepen. Proficiat!

De Stedenmeerkamp Zuid is en blijft een unieke sport en speldag… ook in 2020!

Blijf het volgen op www.ssovn.nl > stedenmeerkamp.

 

Nogmaals aandacht voor onderhoud / defecten in of rond ons Clubhuis

Onze huismeester en het cleanteam vraagt ieders aandacht.

Algemeen: Bemerk jij een defect of een onderhoudsprobleem maak dan direct melding bij de bardienst.

Huismeester Wim zal dan z.s.m. het probleem opnemen en waar mogelijk oplossen.

In enkele gevallen zullen wij het moeten doorzetten binnen de NS organisatie.

Toiletten: I.v.m. de rioolproblematiek verzoeken wij de gebruikers van de toiletten goed door te spoelen.

Houdt de spoelknop iets langer ingedrukt.  (de riool infrastructuur vraagt deze maatregel)

De extra watertoevoer zorgt voor een beter “transport” en dat voorkomt verstoppingen!

Graag damesverband en andere hygiŽnemiddelen, anders dan toiletpapier, met gebruikmaking van de speciale afvalzakjes in de pedaalemmers deponeren!

Met dank voor de medewerking.

Techniek: De werkzaamheden/groot onderhoud aan Verwarming, Airco en Electrische installatie zijn afgerond.

Op dit moment wordt er nog gewerkt aan een telefoon aansluiting.

 

Welkom nieuwe NS-ers… Wervingsactie 2019

http://3.bp.blogspot.com/-OvEiIenJnfk/UQBDSmX0DfI/AAAAAAAAF4k/rFn_9xd33y8/s1600/welkom.jpgEr gaat niets boven een warm welkom.

Toon onze gastvrijheid en verwelkom een “nieuwe” bezoeker aandachtsvol!

Nog voor de komende zomer willen Rob van Maasakker en Leon Hendriks een speciaal evenement organiseren om nieuwe (NS) leden te werven, dit mede omdat het personeelbestand van standplaats Nijmegen aardig gegroeid is.

Met name het korps machinisten en conducteurs breid significant uit.

Dit heeft inmiddels tot een aantal nieuwe leden geleid.

Rob en Leon kunnen dit alleen met hulp van de Afdelingen en Commissies.

Grijp jullie kansen op groei! Heb je ideeŽn trek dan bij Rob en/of  Leon aan de bel.

Het idee is om via een soort van “Open Markt” de afdelingen en commissies zich te laten voorstellen.

Dit via korte en heldere presentatie. Maar bovenal met een gastvrij gevoel en in een gezellige aankleding…

“De koffie staat klaar”.

“Open S.S.O.V.N. Markt”

Definitieve datum volgt op de site

De Afdelingen en Commissies ontvangen hoofdelijk bericht!

 

 Afdelingen kunnen en mogen weer actief werven… WELKOM!!

Let wel. Op dit moment blijft de stop op het automatisch aannemen van donateurs van kracht.

Wij blijven voor een bewuste en gecontroleerde  groei.

Hierbij houden wij echt oog voor wie binnen onze vereniging past. 

NS-ers en OV personeel en hun gezinsleden blijven onze basis en dus altijd welkom!

Maar ook voor hen geldt een gepast gedrag hoort er bij!

Kandidaten van “buiten” zijn welkom onder de bekende strikte voorwaarden.

Wij vragen in het bijzonder aan onze NS leden om onze club te promoten onder de nieuwe collega’s…immers blijft mond tot mond reclame het beste promotiemiddel!

 

 

Nieuwe activiteiten/afdelingen zijn zeer Welkom!

Het HB staat op voor nieuwe initiatieven.

Heb jij of jullie een idee voor een nieuwe SSOVN afdeling, denk bijvoorbeeld aan Darten, Bridge, Schaken/Dammen etc. Maar ook “buiten” activiteiten zijn welkom.

(Toer)fietsen of denk bijvoorbeeld aan een weerbaarheidstraining etc. 

Heb jij een idee? Laat het ons weten!

Graag denken wij mee en daar waar mogelijk faciliteren wij de nieuwe afdelingen/activiteiten!

Meer weten over hoe te starten of over de voorwaarden om tot een afdeling te komen?

Benader vrijblijvend een van de hoofdbestuursleden of via: secretariaat@ssovn.nl

 

Blijvende aandacht:

Verkeerstechnische veiligheid rond de Draaischijf:

De doorgang t.h.v. de toegang clubhuis is nu zeer ruim geworden.

Voor enkelen bestuurders reden “heel vlot” door te rijden… Da’s nu net niet de bedoeling!

Derhalve geldt vanaf het ‘dienst domein’ bord op het gehele terrein een: max.15 km/u!

Parkeren: Met nadruk vragen wij onze bezoekers om alleen te parkeren op de parkeerstroken.

Toegangsdeuren en de kruising voor het clubhuis altijd vrijhouden! (voor alle hulpdiensten)

 

Vrijwilliger bij onze SSOVN? 

Informatie en/of aanmelden voor de BHC!

CoŲrdinator BHC Anet: 0623174221 of CoŲrdinator Hans: 0626370562 geven graag vrijblijvende informatie.

 

Clubblad / Redactie

Graag jullie aandacht voor het tijdig aanleveren van kopij.

Schrijf eens een “artikeltje” over de activiteit die jij binnen de SSOVN doet. Het kan andere inspireren!

Maar denk ook aan posters i.r.t jullie toernooien en/of activiteiten.

Sein Lodewijk verschijnt nu 4 x per jaar. De nieuwsbrief wordt rond de

1e van elke maand verstuurd

Sluiting datum laatste kopij voor 2019 is: 1 september.

Natuurlijk vinden jullie de meest actuele informatie op deze site:

 

Historie

De website is uitgebreid met het onderdeel “Historie SSOVN”.

De hyperlink staat boven op deze pagina informatie en redactie.

Deze gegevens zijn (nog) niet compleet.

Heeft u gegevens of aanvullingen die relevant zijn en op deze pagina thuis horen dan graag een mailtje naar redactie@ssovn.nl

De motivaties van de “Spiekers” zijn verwerkt (voor zo ver bekend) op de erelijst van de Raad van Elf.

 

Nieuwsbrieven 

De redactie verzend regelmatig nieuwsbrieven, via email, om jullie attent te maken op komende activiteiten en actuele mededelingen.

Helaas komen er nog steeds nieuwsbrieven retour omdat het e-mailadres niet bekend is of omdat de postbus vol zit.

Heb je de afgelopen maanden geen nieuwsbrief ontvangen en heb je hier wel belangstelling voor controleer dan of je

e-mailadres nog correct is bij de ledenadministrateur of maak je postbus leeg.

Zoals elke mutatie moet ook wijziging van het emailadres via de ledenadministrateur Rob van Maasakker doorgegeven worden.

Achter de bar in het clubhuis zijn mutatieformulieren aanwezig, ook op www.ssovn.nl vindt je de mutatieformulieren. 

Met nadruk wordt er op gewezen dat deze adressen niet aan derden beschikbaar gesteld worden.

 

Ledenadministratie

I.v.m. een correcte afhandeling t.a.v. aanmeldingen en mutaties (adreswijzigingen, wijzigen lidmaatschap afdelingen, etc)  dient u gebruik te maken van de standaard lijsten hiervoor bestemd.

Deze lijsten zijn te verkrijgen aan de bar in het clubhuis en op de website van SSOVN.

U wordt verzocht om de aanmeldingen/mutaties te sturen aan de ledenadministrateur zodat hij zorg kan dragen voor een juiste afhandeling.  

         

NA GEDANE ARBEID IS HET GOED ONTSPANNEN IN ONS CLUBHUIS DE DRAAISCHIJF Nm1

 

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent deze website dan kunt u contact opnemen met onze webmaster ...

redactie@ssovn.nl