algemene informatie

gewijzigd op 30-10-2018 16:51:40

    

WELKOM BESTE COLLEGA

 

contributies

reglementen

clubblad

nieuwsbrieven

4DC  SSOVN

 

algemene vergadering

 schoolvakanties 2017-2018

  feestdagen 2017-2018

kadervergadering

 

vierdaagse

HISTORIE SSOVN

stedenm.kamp

   

route clubhuis met/vanaf

auto station wedren

privacy ssovn

aanmelden en mutaties

 

overzicht personeelsverenigingen ns

ns-sociale eenheid

 

 

AED 2017

 

van de voorzitter (pdf)

 

mededelingen (pdf)

 

 

Mededelingen Algemeen Bestuur        

 

Vanaf 2019 verschijnen er 4 edities van Sein Lodewijk per jaar!

Zoals bekend is er in het overleg met het hoofdbestuur besloten om het aantal edities van Sein Lodewijk te reduceren. De redactie heeft het voorstel gedaan om per januari 2019 over te gaan tot 4 edities. Deze edities worden over 4 kwartalen verdeelt.

 

Wat betekent dit!

Als afdeling en commissie moet men alert zijn wat per kwartaal staat te gebeuren en dat dan tijdig aanleveren bij de redactie. De inlevering van kopij sluit op de eerste zondag van het kwartaal!

 

hier de planning van 2019

editie 1= zondag 6 januari

editie 3= zondag 7 juli

editie 2= zondag 7 april

editie 4= zondag 6 oktober

 

De redactie spant zich in de edities binnen een week bij jullie in de brievenbus te hebben!

De meest actuele informatie vinden jullie natuurlijk op deze site. Indien nodig zal de redactie via een nieuwsbrief extra communicatie verzorgen. Dit alleen bij zeer urgente zaken.

Daarvoor is noodzakelijk dat de redactie over actuele en juiste email adressering van jullie beschikt. Deze kunnen jullie door geven aan de ledenadministrateur.

 

Ook in het najaar een kadervergadering.

Het HB schrijft eind dit jaar weer haar KADERVERGADERING uit.

Hiervoor zullen de afdelingsbesturen en commissieleiders worden uitgenodigd.

 Deze vergadering zal plaatsvinden op ZATERDAG 24 NOVEMBER a.s.

Locatie de Draaischijf, aanvang 10.30 uur. (verwachte eindtijd 12:00 uur)

Hebben jullie vragen voor het HB dan ontvangen wij die graag vooraf via de Alg. Secretaris.

Wij kunnen dan de mogelijke antwoorden optimaal voorbereiden.

De agenda ontvangt men via de algemeen secretaris.

 

Wateroverlast aangepakt!

Eind oktober is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan.

Wij kampte al jaren met ernstige wateroverlast, zeker nu de regenbuien steeds intenser lijken te worden.

(Hoewel het al maanden “kurk” droog blijft!)

Tekstvak: Wateroverlast
Eerdere ingrepen bleken helaas niet te voldoen.

Nu is er echter gekozen voor een degelijke en effectieve oplossing.

NS heeft over een lengte van bijna 50 meter een watergoot/afvoer

laten aanleggen die aangesloten is op het riool.

Wij hopen vanaf nu met “droge voeten” gebruik te kunnen maken van het

voor-/parkeerterrein. Het HB bedankt NS voor deze maatregel!

 

Alg. jaarvergadering akkoord met wijziging en verhoging basiscontributie

Het hoofdbestuur heeft gelet op de ontwikkeling van onze financiële positie op korte en voor langere termijn een wijziging en verhoging van de basiscontributie voorgesteld.

De jaarvergadering is unaniem akkoord gegaan met het voorstel van het hoofdbestuur.

Conform statuten was dit akkoord nodig om de wijziging en verhoging op 1 januari 2019 toe te passen. 

De wijziging:

Binnen de SSOVN gaan wij per 1 januari 2019 twee categorieën basiscontributie hanteren.  

Categorie 1 = Algemene contributie SSOVN Lid.      

Categorie 2 = Algemene contributie Lid + echtgenote/echtgenoot + kind(eren) tot en met 18 jaar.

Het tarief:

Algemene contributieoverzicht per maand:      

Algemene contributie SSOVN Lid  € 2,00      

Algemene contributie Lid + echtgenote/echtgenoot + kind(eren) tot en met 18 jaar  € 2,50 

De eigen afdelingscontributies blijven van toepassing.

Hebben jullie vragen over de huidige contributie en/of die per 1 januari 2019?

Neem dan contact op met Hans Vermeulen 024-3774366 of via email: j.vermeulen563@chello.nl

Opzeggingen / mutaties aan de Algemeen secretaris Rob van Maasakker, secretariaat@ssovn.nl

 

Privacy wetgeving: ook voor ons als SSOVN een verplichte kost per mei 2018

Op de AJV 19 april jl. zijn alle afdelingen en commissie in kennis gesteld van deze wettelijk verplichte materie.

Ook hebben zij inmiddels een uitgebreid instructiedocument ontvangen.

Dit is ook (blijvend) beschikbaar op onze site. (informatie/reglementen/wetgeving privacy SSOVN).

Neem kennis van deze materie.

Aan jullie zal de komende maanden door de afdeling-/commissie secretarissen of door de algemeen secretaris een akkoord gevraagd worden.

 

Nieuwe prijsvoering Bar en Keuken

Zoals op de algemene Jaarvergadering aangekondigd, zullen de consumptieprijzen worden verhoogd.

Dit is noodzakelijk door o.a. de BTW verhoging.

Het HB is hierbij zeer bewust te werk gegaan om tot een goede en verantwoorde prijsverhoging in balans te komen.

Dit geldt voor de reguliere en evenementprijzen.

Ook heeft het HB gekozen om geen afbraak aan de kwaliteit te doen.

Wij schenken en serveren alleen top kwaliteit!

De nieuwe prijzen gaan in per 15 JULI a.s. (Vierdaagseweek) 

 

Beleid introducés aangescherpt! / Welkom nieuwe leden

Introducés:

Het hoofdbestuur heeft haar introducés beleid  geëvalueerd.

Wij zijn tot de conclusie gekomen hier weer strakker in te gaan zitten.

Dit om de aard en geest van de omni SSOVN meer te bewaken.

Bij uitzondering zal het hoofdbestuur toestemming geven om een introducé mee te brengen.

LET OP! Men moet altijd vooraf toestemming vragen bij een van de HB leden. 

Nieuwe leden:

Er gaat niets boven een warm welkom.

Toon onze gastvrijheid en verwelkom een “nieuwe” bezoeker aandacht vol!

Gast”mens”schap is het begin van nieuwe en prettige relaties binnen onze vereniging.

Grijp jullie kansen op groei! 

 

Meer groei weer mogelijk… bij bestaande en NIEUWE activiteiten!

Nieuwe activiteiten/afdelingen zijn zeer Welkom!

Het HB staat op voor nieuwe initiatieven. Heb jij of jullie een idee voor een nieuwe of het vernieuwen van een of jouw SSOVN afdeling, laat het ons weten, waar mogelijk faciliteren wij de nieuwe afdelingen en/of activiteiten! Meer weten over hoe te starten of over de voorwaarden om tot een afdeling te komen?

Benader vrijblijvend een van de hoofdbestuursleden of via: secretariaat@ssovn.nl

Afdelingen kunnen en mogen weer actief werven, wel conform de geldende procedure en HHR!! 

 

Mededeling Huismeester en Cleanteam.

Helaas kan er weleens “iets” defect raken aan het clubhuis.

Als jij dit bemerkt dan graag bij de bardienst melden of via een email aan: secretariaat@ssovn.nl

Dit betreft alleen OMNI materialen binnen en buiten ons clubhuis.

Defecte afdelingsmaterialen altijd aanmelden bij de betreffende afdeling!

 

Even in de herhaling:  het is vaak bij zeer nat weer een “modderpoel” op de parkeerplaatsen.

Het Hoofdbestuur heeft dit wederom met grote klem onder de aandacht bij NS gebracht.

Mede door het binnenlopen van modder en zand heeft onze vloer bijzonder te leiden aan slijtage. Jullie kunnen hier een bijdrage leveren door bij binnenkomst de schoenen extra goed en met aandacht te vegen.

De inloopmat bij de voordeur is hiervoor zeer geschikt.

Op voorhand dank voor ieders welwillende medewerking.

 

Blijvende aandacht:Verkeerstechnische veiligheid rond de Draaischijf:

De doorgang t.h.v. de toegang clubhuis is nu zeer ruim geworden. Voor enkelen bestuurders reden “heel vlot” door te rijden… Da’s nu net niet de bedoeling!

Derhalve geldt vanaf het ‘dienst domein’ bord op het gehele terrein een: max.15 km/u!

Parkeren: Met nadruk vragen wij onze bezoekers om alleen te parkeren op de parkeerstroken.

Toegangsdeuren en de kruising voor het clubhuis altijd vrijhouden! (voor alle hulpdiensten)  

 

FEESTDAGEN:

Op zaterdagavond 22 december a.s. sluiten wij 2018 af met de traditionele Kerstkien.

Een avond vol spanning en heel veel warme gezelligheid.

Altijd een mooie afsluiter van ons SSOVN jaar!

Tot en met zaterdag 5 januari 2019 is de Draaischijf gesloten.

Graag verwelkomen wij velen van jullie op ZONDAG 6 JANUARI a.s. op onze NIEUWJAARSRECEPTIE.

De oergezellige aftrap voor een zeer sportief, gezellig en gezond 2019

Graag tot dan!

 

Het Hoofdbestuur wenst iedereen heel fijne feestdagen,

een gezellige oudejaarsavond en een heel

Sportief, Ontspannen, Gezond & Gelukkig 2019!

 

Van de redactie

De website is uitgebreid met het onderdeel “Historie SSOVN”.

De hyperlink staat boven op deze pagina informatie en redactie. Deze gegevens zijn (nog) niet compleet.

Heeft u gegevens of aanvullingen die relevant zijn en op deze pagina thuis horen dan graag een mailtje naar redactie@ssovn.nl

De motivaties van de “Spiekers” zijn verwerkt (voor zo ver bekend) op de erelijst van de Raad van Elf.

 

De redactie verzend regelmatig nieuwsbrieven, via email, om jullie attent te maken op komende activiteiten en actuele mededelingen.

Helaas komen er nog steeds nieuwsbrieven retour omdat het e-mailadres niet bekend is of omdat de postbus vol zit.

Heb je de afgelopen maanden geen nieuwsbrief ontvangen en heb je hier wel belangstelling voor controleer dan of je

e-mailadres nog correct is bij de ledenadministrateur of maak je postbus leeg.

Zoals elke mutatie moet ook wijziging van het emailadres via de ledenadministrateur Rob van Maasakker doorgegeven worden.

Achter de bar in het clubhuis zijn mutatieformulieren aanwezig, ook op www.ssovn.nl vindt je de mutatieformulieren. 

Met nadruk wordt er op gewezen dat deze adressen niet aan derden beschikbaar gesteld worden.

 

Ledenadministratie

I.v.m. een correcte afhandeling t.a.v. aanmeldingen en mutaties (adreswijzigingen, wijzigen lidmaatschap afdelingen, etc)  dient u gebruik te maken van de standaard lijsten hiervoor bestemd.

Deze lijsten zijn te verkrijgen aan de bar in het clubhuis en op de website van SSOVN.

U wordt verzocht om de aanmeldingen/mutaties te sturen aan de ledenadministrateur zodat hij zorg kan dragen voor een juiste afhandeling.  

         

NA GEDANE ARBEID IS HET GOED ONTSPANNEN IN ONS CLUBHUIS DE DRAAISCHIJF Nm1

 

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent deze website dan kunt u contact opnemen met onze webmaster ...

redactie@ssovn.nl