algemene informatie

gewijzigd op 03-04-2019 14:54:47

    

WELKOM BESTE COLLEGA

 

contributies

reglementen

clubblad

nieuwsbrieven

4DC  SSOVN

 

algemene vergadering

 schoolvakanties 2019

  feestdagen 2019

kadervergadering

 

vierdaagse

HISTORIE SSOVN

stedenm.kamp

   

route clubhuis met/vanaf

auto station wedren

privacy ssovn

aanmelden en mutaties

 

overzicht personeelsverenigingen ns

ns-sociale eenheid

 

 

AED 2019

 

van de voorzitter (pdf)

 

mededelingen (pdf)

 

dankwoord

 

Mededelingen Algemeen Bestuur        

 

Telefonische bereikbaarheid clubhuis

Het realiseren van een nieuwe vaste telefoonlijn in ons clubhuis laat, helaas, langer op zich wachten. Het HB heeft nu gekozen voor een tijdelijke oplossing.

Er is achter de bar een mobiele telefoon beschikbaar. Hier kunt u naar toe bellen.

Gebruik vanuit clubhuis graag alleen bij calamiteiten of dringende BHC zaken.

Het nummer is: 06.25.22.1986

 

Algemene Jaarvergadering woensdag 17 april 2019

Wij vertrouwen er op dat deze vergadering goed bezocht gaat worden door de afdelingsbestuurders en commissieleiders.

Weet! Dat getoonde betrokkenheid en positief kritische inbreng door het HB zeer wordt waardeert. Dit houdt het HB scherp en de SSOVN assertief!

www.ssovn.nl/informatie/algemene vergadering

 

Werkzaamheden aan en rond De Draaischijf 2019

Wij hebben bericht ontvangen van NS dat er dit jaar werkzaamheden aan en rond ons clubhuis zullen plaatsvinden. Als eerste zal er een vernieuwing van het riool water plaatsvinden. Vermoedelijk in januari of februari. Exacte datum volgt en vind u terug op de site. Verder staan er nog geen werkzaamheden gepland. Wel hebben wij aandacht gevraagd voor de waterafvoer vˇˇr ons clubhuis. Als het mogelijk is een zelfde als aan de parkeerstrook.

 

Sportieve Stedenmeerkamp Zuid 2019 te Eindhoven...

Wij roepen op tot een mooi team!

Bij de Stedenmeerkamp Zuid hopen wij toch een redelijke afvaardiging te kunnen sturen.

En ja…dit keer weer met het doel de 1e plaats binnen te slepen!

Meedoen op alle disciplines geeft al een “berg” punten… dus… doe mee!!!

Mede door de goede organisatie van onze gastvereniging SSOV Eindhoven en het Stedenmeerkamp comitÚ, zal het naast het sportieve deel ook consumptief vlotjes en feestelijk verlopen.

Dus meld je aan via jouw afdelingsbestuur/-secretaris!

Het HB spreekt de wens uit dat wij als SSOVN in 2019 weer op volle sterkte gaan deelnemen.

De Stedenmeerkamp Zuid is en blijft een unieke sport en speldag!

Dus op naar 18 mei 2019 dan zijn wij te gast in EINDHOVEN

(En da’s maar un uurke reizen!!)

Blijf het volgen op www.ssovn.nl > stedenmeerkamp.

 

Training en her- certificering AED 2019

Komende kwartaal organiseren wij samen met RISK Organisatie wederom de AED / Reanimatie training voor onze vrijwilligers. Dit gericht op twee groepen.

1.   Het her certificeren van bevoegde vrijwilligers. (huidige certificatiepas meebrengen)

2.   Basis opleiding. (Na goed resultaat ontvangt men een certificatiepas)

In alle gevallen is het van belang dat jij zelf alert blijft op het geldig houden van de pas!

Heb jij belangstelling om ook de basistraining te volgen geef je dan op bij:

Michel Wegerif /  michelwegerif@live.nl / 06.51.13.5906

Let wel! VOL = VOL, dus tijdig aanmelden a.u.b.!

 

Welkom nieuwe NS-ers… Wervingsactie 2019

Er gaat niets boven een warm welkom. Toon onze gastvrijheid en verwelkom een “nieuwe” bezoeker aandachtsvol!

Nog voor de komende zomer willen Rob van Maasakker en Leon Hendriks een speciaal evenement organiseren om nieuwe (NS) leden te werven, dit mede omdat het personeelbestand van standplaats Nijmegen aardig gegroeid is.

Met name het korps machinisten en conducteurs breid significant uit.

Dit heeft inmiddels tot een aantal nieuwe leden geleid.

Rob en Leon kunnen dit alleen met hulp van de Afdelingen en Commissies.

Grijp jullie kansen op groei! Heb je ideeŰn trek dan bij Rob en/of  Leon aan de bel.

Het idee is om via een soort van “Open Markt” de afdelingen en commissies zich te laten voorstellen.

Dit via korte en heldere presentatie.  Maar bovenal met een gastvrij gevoel en in een gezellige aankleding…

“De koffie staat klaar”.

“Open S.S.O.V.N. Markt”

Definitieve datum volgt op de site

De Afdelingen en Commissies ontvangen hoofdelijk bericht!

 

 

 

Meer groei weer mogelijk

Let wel. Op dit moment blijft de stop op het automatisch aannemen van donateurs van kracht. Wij blijven voor een bewuste en gecontroleerde  groei. Hierbij houden wij echt oog voor wie binnen onze vereniging past. 

NS'ers en OV personeel en hun gezinsleden blijven onze basis en dus altijd welkom! Maar ook voor hen geldt een gepast gedrag hoort er bij!

Kandidaten van “buiten” zijn welkom onder de bekende strikte voorwaarden.

Wij vragen in het bijzonder aan onze NS leden om onze club te promoten onder de nieuwe collega’s…immers blijft mond tot mond reclame het beste promotiemiddel!

 

Nieuwe activiteiten/afdelingen zijn zeer Welkom!

Het HB staat op voor nieuwe initiatieven.

Heb jij of jullie een idee voor een nieuwe SSOVN afdeling, denk bijvoorbeeld aan Darten, Bridge, Schaken/Dammen etc.

Maar ook “buiten” activiteiten zijn welkom, (Toer)fietsen of denk bijvoorbeeld aan een weerbaarheidstraining etc. 

Heb jij een idee? Laat het ons weten!

Graag denken wij mee en daar waar mogelijk faciliteren wij de nieuwe afdelingen/activiteiten!

Meer weten over hoe te starten of over de voorwaarden om tot een afdeling te komen?

Benader vrijblijvend een van de hoofdbestuursleden of via: secretariaat@ssovn.nl

 

Nogmaals aandacht voor onderhoud en defecten in of rond ons Clubhuis.

Onze huismeester en het cleanteam vraagt ieders aandacht.

Algemeen: Bemerk jij een defect of een onderhoudsprobleem maak dan direct melding bij de bardienst.

Huismeester Wim zal dan z.s.m. het probleem opnemen en waar mogelijk oplossen.

In enkele gevallen zullen wij het moeten doorzetten binnen de NS organisatie.

Toiletten: I.v.m. de rioolproblematiek verzoeken wij de gebruikers van de toiletten goed door te spoelen.

Houdt de spoelknop iets langer ingedrukt.  (de riool infrastructuur vraagt deze maatregel)

De extra watertoevoer zorgt voor een beter “transport” en dat voorkomt verstoppingen!

Graag damesverband en andere hygiŰnemiddelen, anders dan toiletpapier, met gebruikmaking van de speciale afvalzakjes in de pedaalemmers deponeren! Met dank voor de medewerking.

 

Blijvende aandacht:

Verkeerstechnische veiligheid rond de Draaischijf:

De doorgang t.h.v. de toegang clubhuis is nu zeer ruim geworden.

Voor enkelen bestuurders reden “heel vlot” door te rijden… Da’s nu net niet de bedoeling!

Derhalve geldt vanaf het ‘dienst domein’ bord op het gehele terrein een: max.15 km/u!

Parkeren: Met nadruk vragen wij onze bezoekers om alleen te parkeren op de parkeerstroken.

Toegangsdeuren en de kruising voor het clubhuis altijd vrijhouden! (voor alle hulpdiensten)

 

Vrijwilliger bij onze SSOVN? 

Informatie en/of Aanmelden voor de BHC!

Co÷rdinator BHC Anet: 0623174221 of Co÷rdinator Hans: 0626370562 geven graag vrijblijvende informatie.

 

Van de redactie

Clubblad

Graag jullie aandacht voor het tijdig aanleveren van kopij.

Schrijf eens een “artikeltje” over de activiteit die jij binnen de SSOVN doet.

Het kan anderen inspireren!

Maar denk ook aan posters i.r.t jullie toernooien en/of activiteiten.

Sein Lodewijk verschijnt nu 4 x per jaar.

Sluiting data kopij zijn: 1 januari - 1 april - 1 juli - 1 oktober.

 

Historie

De website is uitgebreid met het onderdeel “Historie SSOVN”.

De hyperlink staat boven op deze pagina informatie en redactie.

Deze gegevens zijn (nog) niet compleet.

Heeft u gegevens of aanvullingen die relevant zijn en op deze pagina thuis horen dan graag een mailtje naar redactie@ssovn.nl

De motivaties van de “Spiekers” zijn verwerkt (voor zo ver bekend) op de erelijst van de Raad van Elf.

 

Nieuwsbrieven 

De redactie verzend regelmatig nieuwsbrieven, via email, om jullie attent te maken op komende activiteiten en actuele mededelingen.

Helaas komen er nog steeds nieuwsbrieven retour omdat het e-mailadres niet bekend is of omdat de postbus vol zit.

Heb je de afgelopen maanden geen nieuwsbrief ontvangen en heb je hier wel belangstelling voor controleer dan of je

e-mailadres nog correct is bij de ledenadministrateur of maak je postbus leeg.

Zoals elke mutatie moet ook wijziging van het emailadres via de ledenadministrateur Rob van Maasakker doorgegeven worden.

Achter de bar in het clubhuis zijn mutatieformulieren aanwezig, ook op www.ssovn.nl vindt je de mutatieformulieren. 

Met nadruk wordt er op gewezen dat deze adressen niet aan derden beschikbaar gesteld worden.

 

Ledenadministratie

I.v.m. een correcte afhandeling t.a.v. aanmeldingen en mutaties (adreswijzigingen, wijzigen lidmaatschap afdelingen, etc)  dient u gebruik te maken van de standaard lijsten hiervoor bestemd.

Deze lijsten zijn te verkrijgen aan de bar in het clubhuis en op de website van SSOVN.

U wordt verzocht om de aanmeldingen/mutaties te sturen aan de ledenadministrateur zodat hij zorg kan dragen voor een juiste afhandeling.  

         

NA GEDANE ARBEID IS HET GOED ONTSPANNEN IN ONS CLUBHUIS DE DRAAISCHIJF Nm1

 

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent deze website dan kunt u contact opnemen met onze webmaster ...

redactie@ssovn.nl