aanmelding en mutatielijsten
 

gewijzigd op 20-01-23 13:57:59

 

Aanmeldingen voor het lidmaatschap van de SSOVN is uitsluitend voorbehouden aan personeel werkzaam bij de

Sociale Eenheid NS

De lijsten zijn voor gebruik bij aanmeldingen en mutaties.

Door onderstaande hyperlink aan te klikken kunt u het mutatieformulier;

In Word, downloaden en opslaan, op de PC invullen en versturen,

In PDF, printen en invullen en versturen,

dan volledig ingevuld sturen aan de ledenadministrateur.

U kunt voor informatie altijd terecht bij het algemeen bestuur en/of de afdelingsbesturen,

of kom eens langs bij een activiteit of afdelingsavond.

 

Ledenadministratie

Henk Willems
Stationsstraat 106
6584 AW  Molenhoek

06-21877502

secretariaat@ssovn.nl

 

Of in het clubhuis (kastje HB)

 

Wet Persoonsregistratie (W.P.R.)

Uw gegevens worden verwerkt door de ledenadministrateur van SSOVN.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt door SSOVN en de Stichting Railsport Nederland.

Deze gegevens zijn niet door derden in te zien of te verkrijgen, behoudens de adresgegevens van leden welke een functie hebben in een afdelingsbestuur of commissie, alsmede leden welke zitting hebben in het algemeen bestuur van SSOVN. Deze gegevens kunnen gepubliceerd worden in het clubblad alsmede op de website van SSOVN.

 

Wij heten u van harte welkom bij de SSOVN

 

aanmeld en mutatie formulieren

klik hier voor word

klik hier voor pdf