“SEIN LODEWIJK” 

MEDEDELINGENBLAD

S.S.O.V.N.

72e jaargang nr. november 2018

 

  NIJMEGEN

    OPGERICHT 3 MEI 1946

  KONINKLIJK GOEDGEKEURD 7 MAART 1961

 

De gehele inhoud staat elders op de website en zijn te benaderen met onderstaande hyperlinks, klik met de muiskop op het artikel van uw keuze.

Voor sommige artikelen moet u doorlinken via de homepage van de betreffende afdeling of commissie.

Voor het volledige clubblad, in pdf, klik op Clubblad Sein Lodewijk.

Het downloaden kan dan iets langer duren.

 

Sommige artikelen worden in PDF-formaat weergegeven,

om acrobat te installeren klikt u op onderstaand button en volg de instructies

.

 

Clubblad Sein Lodewijk

 

Algemeen Bestuur

Poster Prinsenproclamatie zaterdag 3 november

Mededelingen algemeen bestuur

Poster Sinterklaasmiddag zaterdag 1 december

Van de voorzitter

Poster Kerstkien zaterdag 22 december

Vaste activiteiten

Poster Nieuwjaarsreceptie zondag 6 januari

Ontspanningsactiviteiten

Poster Pronkzitting zaterdag 19 januari

Correspondentieadressen

Poster 55 jarig jubileum Spoorspiekers zaterdag 9 februari

Contributies

Kleurplaat Sinterklaas

Mutatieformulier

 

Mien op 't nieuws diverse reportages

 
Van de redactie / dankwoord Michel  

Advertentie pagina

 

 

 

 

Redactie

Henk Willems (hoofdredacteur en webmaster)

Sabine Hiddink (lay-out)

Mien op 't nieuws (reportages)

Wil Willems (foto's)

 

Kopij inleveren:

Postbus clubhuis of opsturen naar Redactie SSOVN.                                                    

E-mailadres: redactie@ssovn.nl                                        

 

Sluitingsdatums kopij clubblad 2019

6 januari - 7 april - 7 juli - 6 oktober