WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE

S.S.O.V.N.

Spoorweg Sport en OntspanningsVereniging Nijmegen

 

De AJV van 11 november is tot nader order uitgesteld

CORONA PROTOCOL
De richtlijnen van het RIVM en de Overheid inzake het COVID-19 virus (Coronavirus) dwingen ons tot aanpassing van onze werkwijze binnen onze OMNI Vereniging.
Graag verwijzen wij u naar de richtlijnen die wij als SSOVN hanteren en verzoeken u deze strikt na te leven.
De richtlijnen (protocollen) zijn terug te vinden op onze website.